Kiến trúc dân tộc

THIẾT KẾ HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM

kien-truc-truyen-thong-Viet-Nam3_jpg1 kien-truc-truyen-thong-Viet-Nam4_jpg kien-truc-truyen-thong-Viet-Nam5_jpg kien-truc-truyen-thong-Viet-Nam6_jpg

THIẾT KẾ HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Chủ đầu tư : Địa chỉ : , Tỉnh / TP
Loại hình : Kiến trúc dân tộc Số Tầng :
Mặt tiền : Diện tích :
Công năng sử dụng : Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc AC Năm thực hiện :

Thẻ tag: