Kiến trúc dân tộc

THIẾT KẾ GIA ĐÌNH ÔNG LỢI - LINH LANG - HÀ NỘI

thiet-ke-kien-truc-dan-toc_Oloi1_jpg1 thiet-ke-kien-truc-dan-toc_Oloi2_jpg thiet-ke-kien-truc-dan-toc_Oloi3_jpg thiet-ke-kien-truc-dan-toc_Oloi4_jpg thiet-ke-kien-truc-dan-toc_Oloi5_jpg

THIẾT KẾ GIA ĐÌNH ÔNG LỢI - LINH LANG - HÀ NỘI

Chủ đầu tư : Ông Lợi Địa chỉ : Linh Lang - Hà Nội, Tỉnh / TP Hà Nội
Loại hình : Kiến trúc dân tộc Số Tầng :
Mặt tiền : Diện tích :
Công năng sử dụng : Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc AC Năm thực hiện :

Thẻ tag: