Nhà phố

THIẾT KẾ KHU SHOPHOUSE - VĂN YẾN - TP. HỒ CHÍ MINH

thiet-ke-du-an-shophouse-ho-chi-minh/z3799000978799-cd382ae1304fb0537497d4ef6a609a32 thiet-ke-du-an-shophouse-ho-chi-minh/z2195618445977-8c66f9cf600b8f7e9ffa94c366caf4bb thiet-ke-du-an-shophouse-ho-chi-minh/z2195618455736-6ffd6a3aba06b335d643c3bdc8202a00 thiet-ke-du-an-shophouse-ho-chi-minh/z2195618448779-a61ca79c0325ec8680e6e1673c52ceae thiet-ke-du-an-shophouse-ho-chi-minh/z3799001046823-c40334ffe5225999197f44c7232a9c66 thiet-ke-du-an-shophouse-ho-chi-minh/z2195618453198-ba32e930ee980ae50385af94a97a9e08 thiet-ke-du-an-shophouse-ho-chi-minh/z2195618450227-ddfe84ac6d85b18e678f5bb36d965b80 thiet-ke-du-an-shophouse-ho-chi-minh/z2195618451360-ed9c0edd7aa97d1c60815f0d2a7acc2a thiet-ke-du-an-shophouse-ho-chi-minh/z2195618443773-9f2cb20c3843c9c159bc409d4d9556ff thiet-ke-du-an-shophouse-ho-chi-minh/z2195618442039-40fb4b5e76c726c883c71f09256c172c thiet-ke-du-an-shophouse-ho-chi-minh/z2195618440292-dabb7e3874f782880703f28e89cd3f6d thiet-ke-du-an-shophouse-ho-chi-minh/z2195618437258-0f6499a1332cf84a1af05cc57f4f7320

THIẾT KẾ KHU SHOPHOUSE - VĂN YẾN - TP. HỒ CHÍ MINH

Chủ đầu tư : Địa chỉ : TP. Hồ Chí Minh, Tỉnh / TP Thành phố Hồ Chí Minh
Loại hình : Nhà phố Số Tầng :
Mặt tiền : Diện tích :
Công năng sử dụng : Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc AC Năm thực hiện :

Thẻ tag:

Zalo Messenger