Nhà phố

MỘT SỐ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NHÀ ỐNG - NHÀ PHỐ ĐÃ HOÀN THÀNH

Nha-ong-nha-pho1_jpg Nha-ong-nha-pho2_jpg Nha-ong-nha-pho3_JPG Nha-ong-nha-pho5_JPG Nha-ong-nha-pho6_jpg Nha-ong-nha-pho7_JPG Nha-ong-nha-pho8_jpg Nha-ong-nha-pho9_JPG Nha-ong-nha-pho10_JPG Nha-ong-nha-pho11_jpg Nha-ong-nha-pho12_jpg Nha-ong-nha-pho13_JPG Nha-ong-nha-pho14_JPG Nha-ong-nha-pho15_jpg Nha-ong-nha-pho16_JPG Nha-ong-nha-pho18_jpg Nha-ong-nha-pho19_JPG Nha-ong-nha-pho20_jpg1

MỘT SỐ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NHÀ ỐNG - NHÀ PHỐ ĐÃ HOÀN THÀNH

Chủ đầu tư : Địa chỉ : , Tỉnh / TP Hà Nội
Loại hình : Nhà phố Số Tầng :
Mặt tiền : Diện tích :
Công năng sử dụng : Đơn vị thiết kế : Năm thực hiện :

Thẻ tag: