BUILDING - TRỤ SỞ

THIẾT KẾ TRỤ SỞ TẬP ĐOÀN XI MĂNG THÀNH THẮNG - HÀ NAM

tap-doan-thanh-thang-2019/thiet-ke-tru-so-tap-doan-thanh-thang-ha-nam-kien-truc-ac-9 tap-doan-thanh-thang-2019/thiet-ke-tru-so-tap-doan-thanh-thang-ha-nam-kien-truc-ac-12 tap-doan-thanh-thang-2019/thiet-ke-tru-so-tap-doan-thanh-thang-ha-nam-kien-truc-ac-7 tap-doan-thanh-thang-2019/thiet-ke-tru-so-tap-doan-thanh-thang-ha-nam-kien-truc-ac-8 tap-doan-thanh-thang-2019/thiet-ke-tru-so-tap-doan-thanh-thang-ha-nam-kien-truc-ac-6 tap-doan-thanh-thang-2019/thiet-ke-tru-so-tap-doan-thanh-thang-ha-nam-kien-truc-ac-5 tap-doan-thanh-thang-2019/thiet-ke-tru-so-tap-doan-thanh-thang-ha-nam-kien-truc-ac-4 tap-doan-thanh-thang-2019/thiet-ke-tru-so-tap-doan-thanh-thang-ha-nam-kien-truc-ac-3 tap-doan-thanh-thang-2019/thiet-ke-tru-so-tap-doan-thanh-thang-ha-nam-kien-truc-ac-10 tap-doan-thanh-thang-2019/thiet-ke-tru-so-tap-doan-thanh-thang-ha-nam-kien-truc-ac-13 tap-doan-thanh-thang-2019/thiet-ke-tru-so-tap-doan-thanh-thang-ha-nam-kien-truc-ac-11 tap-doan-thanh-thang-2019/thiet-ke-tru-so-tap-doan-thanh-thang-ha-nam-kien-truc-ac-2 tap-doan-thanh-thang-2019/thiet-ke-tru-so-tap-doan-thanh-thang-ha-nam-kien-truc-ac-1 tap-doan-thanh-thang-2019/thiet-ke-tru-so-tap-doan-thanh-thang-ha-nam-kien-truc-ac-14

THIẾT KẾ TRỤ SỞ TẬP ĐOÀN XI MĂNG THÀNH THẮNG - HÀ NAM

Chủ đầu tư : Địa chỉ : TP Hà Nam, Tỉnh / TP Hà Nam
Loại hình : BUILDING - TRỤ SỞ Số Tầng :
Mặt tiền : Diện tích :
Công năng sử dụng : Đơn vị thiết kế : Kiến trúc AC Năm thực hiện :

Thẻ tag:

Zalo Messenger