BUILDING - TRỤ SỞ

THIẾT KẾ TRỤ SỞ BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 3 - TP HẢI PHÒNG

tru-so-bo-tu-lenh-quan-khu-3-tp-hai-phong/1-fix tru-so-bo-tu-lenh-quan-khu-3-tp-hai-phong/2-fix tru-so-bo-tu-lenh-quan-khu-3-tp-hai-phong/3 tru-so-bo-tu-lenh-quan-khu-3-tp-hai-phong/9 tru-so-bo-tu-lenh-quan-khu-3-tp-hai-phong/8 tru-so-bo-tu-lenh-quan-khu-3-tp-hai-phong/7 tru-so-bo-tu-lenh-quan-khu-3-tp-hai-phong/6 tru-so-bo-tu-lenh-quan-khu-3-tp-hai-phong/5 tru-so-bo-tu-lenh-quan-khu-3-tp-hai-phong/4 tru-so-bo-tu-lenh-quan-khu-3-tp-hai-phong/10 thiet-ke-tru-so-bo-tu-lenh-quan-khu-3-kien-truc-ac-10 thiet-ke-tru-so-bo-tu-lenh-quan-khu-3-kien-truc-ac-7

THIẾT KẾ TRỤ SỞ BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 3 - TP HẢI PHÒNG

Chủ đầu tư : Bộ tư lệnh quân khu 3 Địa chỉ : , Tỉnh / TP Hải Phòng
Loại hình : BUILDING - TRỤ SỞ Số Tầng :
Mặt tiền : Diện tích :
Công năng sử dụng : Đơn vị thiết kế : Kiến trúc AC Năm thực hiện :

Thẻ tag:

Zalo Messenger