BUILDING - TRỤ SỞ

THIẾT KẾ SỞ CHỈ HUY BIÊN PHÒNG - TP. HỒ CHÍ MINH

thiet-ke-so-chi-huy-ho-chi-minh/4d11f14a1c62e13cb873 thiet-ke-so-chi-huy-ho-chi-minh/b3a5bc5c00b7fce9a5a6 thiet-ke-so-chi-huy-ho-chi-minh/00c6b41708fcf4a2aded thiet-ke-so-chi-huy-ho-chi-minh/20200617-090441 thiet-ke-so-chi-huy-ho-chi-minh/d783c1207dcb8195d8da thiet-ke-so-chi-huy-ho-chi-minh/20200617-073948

THIẾT KẾ SỞ CHỈ HUY BIÊN PHÒNG - TP. HỒ CHÍ MINH

Chủ đầu tư : Địa chỉ : , Tỉnh / TP Thành phố Hồ Chí Minh
Loại hình : BUILDING - TRỤ SỞ Số Tầng :
Mặt tiền : Diện tích :
Công năng sử dụng : Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc AC Năm thực hiện :

Thẻ tag:

Zalo Messenger