Trụ sở - văn phòng

THIẾT KẾ TRỤ SỞ BỘ TƯ LỆNH CÔNG BINH - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

3O5A8336 3O5A8338 3O5A8341 3O5A8349 3O5A8356 3O5A8358 3O5A8360 3O5A8379 3O5A8386 3O5A8520 3O5A8523 3O5A8526 3O5A8529 3O5A8534 3O5A8536 3O5A8569 3O5A8572 3O5A8577 3O5A8606 3O5A8609

THIẾT KẾ TRỤ SỞ BỘ TƯ LỆNH CÔNG BINH - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chủ đầu tư : Địa chỉ : , Tỉnh / TP Hà Nội
Loại hình : Trụ sở - văn phòng Số Tầng :
Mặt tiền : Diện tích :
Công năng sử dụng : Đơn vị thiết kế : Năm thực hiện :

Thẻ tag: