BUILDING - TRỤ SỞ

SỞ CHỈ HUY QUÂN KHU 2 - PHÚ THỌ

so-chi-huy-quan-khu-2/z3108752813723-908a16b180d2a0d0ea6d28f5b4d6c16d so-chi-huy-quan-khu-2/z3108752579561-fb154e6717c657be04baaa89bb919b75 so-chi-huy-quan-khu-2/z3108752845941-01391aa844dd079f208c1e8110ba7bdf so-chi-huy-quan-khu-2/z3108752361019-2c84227028627a9e90136239197a993c so-chi-huy-quan-khu-2/z3108752463002-9e09cd5ccdc639f8535fc130686b9c1f so-chi-huy-quan-khu-2/z3108752293720-f483270435b250f9bc42b22d77cc0235 so-chi-huy-quan-khu-2/z3108752073369-f434496743b6946305144d0ff521fd92 so-chi-huy-quan-khu-2/z3108751274041-22fe7d7a8b578f9052e5573763d0b7bf

SỞ CHỈ HUY QUÂN KHU 2 - PHÚ THỌ

Chủ đầu tư : Bộ tư lệnh quân khu 2 Địa chỉ : , Tỉnh / TP Phú Thọ
Loại hình : BUILDING - TRỤ SỞ Số Tầng :
Mặt tiền : Diện tích :
Công năng sử dụng : Trụ sở làm việc Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc AC Năm thực hiện :

Thẻ tag:

Zalo Messenger