Khách sạn-Nhà hàng

THIẾT KẾ KHÁCH SẠN KINH BẮC - BẮC NINH

kinh-bac-hotel-bac-ninh/c3445c859ef965a73ce813 kinh-bac-hotel-bac-ninh/2c171ac9d8b523eb7aa412 kinh-bac-hotel-bac-ninh/a614950c5070ab2ef2617 kinh-bac-hotel-bac-ninh/a29c8326415aba04e34b19 kinh-bac-hotel-bac-ninh/5f05bb617e1d8543dc0c2 kinh-bac-hotel-bac-ninh/399086294455bf0be64421 kinh-bac-hotel-bac-ninh/fb705243973f6c61352e9 kinh-bac-hotel-bac-ninh/f3c4b1a974d58f8bd6c43 kinh-bac-hotel-bac-ninh/ce7p0089 kinh-bac-hotel-bac-ninh/ce7p0100

THIẾT KẾ KHÁCH SẠN KINH BẮC - BẮC NINH

Chủ đầu tư : Địa chỉ : TP. BẮC NINH, Tỉnh / TP Bắc Ninh
Loại hình : Khách sạn-Nhà hàng Số Tầng :
Mặt tiền : Diện tích :
Công năng sử dụng : Đơn vị thiết kế : Năm thực hiện :

Thẻ tag: