Khách sạn-Nhà hàng

THIẾT KẾ KHÁCH SẠN KINH BẮC ASIA - BẮC NINH

kinh-bac-hotel-bac-ninh/1 kinh-bac-hotel-bac-ninh/z2408725076185-841ca4cb6c19bbd92e9dca2f6655d9d8 kinh-bac-hotel-bac-ninh/z2408724984374-e62ebfd6c82f3721d3df6564595d29c1 kinh-bac-hotel-bac-ninh/z2408724413995-6a52d4688f6a55e47a3083453fc74c87 kinh-bac-hotel-bac-ninh/z2408724496921-a52092b7fb754084819c34c25b6087f8 kinh-bac-hotel-bac-ninh/z2408723407729-900a70248643d60fac30ede131ec9b39 kinh-bac-hotel-bac-ninh/z2408723493915-8821589103b7a6f8f1e1d178401890a1 kinh-bac-hotel-bac-ninh/z2408723704143-6a82e6f537c0c0f9c6e486e4b26c44bf kinh-bac-hotel-bac-ninh/z2408724268226-e1ee7bbfe4418fe780519290b115a1e0 kinh-bac-hotel-bac-ninh/z2408723815887-e003a480003e1452095edffb585ddbd2 kinh-bac-hotel-bac-ninh/z2408724594048-d88595ec0711094cb4a4e32ad90842e3 kinh-bac-hotel-bac-ninh/z2408724738526-d88595ec0711094cb4a4e32ad90842e3 kinh-bac-hotel-bac-ninh/fb705243973f6c61352e9 kinh-bac-hotel-bac-ninh/5f05bb617e1d8543dc0c2 kinh-bac-hotel-bac-ninh/2c171ac9d8b523eb7aa412 kinh-bac-hotel-bac-ninh/a614950c5070ab2ef2617

THIẾT KẾ KHÁCH SẠN KINH BẮC ASIA - BẮC NINH

Chủ đầu tư : Địa chỉ : TP. BẮC NINH, Tỉnh / TP Bắc Ninh
Loại hình : Khách sạn-Nhà hàng Số Tầng :
Mặt tiền : Diện tích :
Công năng sử dụng : Khách sạn - Nhà nghỉ Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc AC Năm thực hiện :

Thẻ tag:

Zalo Messenger