Khách sạn-Nhà hàng

THIẾT KẾ KHÁCH SẠN CẦU GỖ - HÀ NỘI

125 223

THIẾT KẾ KHÁCH SẠN CẦU GỖ - HÀ NỘI

Chủ đầu tư : Địa chỉ : , Tỉnh / TP Hà Nội
Loại hình : Khách sạn-Nhà hàng Số Tầng :
Mặt tiền : Diện tích :
Công năng sử dụng : Đơn vị thiết kế : Năm thực hiện :

Thẻ tag: