Khách sạn-Nhà hàng

THIẾT KẾ KHÁCH SẠN CẦU GỖ - 4 SAO - HÀ NỘI

125 223 khach-san-cau-go/6 khach-san-cau-go/5 khach-san-cau-go/4 khach-san-cau-go/3 khach-san-cau-go/2

THIẾT KẾ KHÁCH SẠN CẦU GỖ - 4 SAO - HÀ NỘI

Chủ đầu tư : Địa chỉ : Cầu Gỗ, Tỉnh / TP Hà Nội
Loại hình : Khách sạn-Nhà hàng Số Tầng :
Mặt tiền : Diện tích :
Công năng sử dụng : Đơn vị thiết kế : Năm thực hiện :

Thẻ tag: