Lâu đài

THIẾT KẾ LÂU ĐÀI ÔNG DUYỆN - GIA LAI

laudaiongduyen1 13 21 v

THIẾT KẾ LÂU ĐÀI ÔNG DUYỆN - GIA LAI

Chủ đầu tư : Ông Duyện Địa chỉ : Gia Lai, Tỉnh / TP Gia Lai
Loại hình : Lâu đài Số Tầng :
Mặt tiền : Diện tích :
Công năng sử dụng : Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc AC Năm thực hiện :